ReoTrade s.r.o.

Laboratorní přístroje pro rozbory ropných látek
a tribotechnickou diagnostiku

Informace o firmě

Vznik firmy

Ing. Jiří Hřivnáč

O vznik firmy se v roce 1991 nejvíce přičinili Ing. Stanislav Bouček a Ing. Jiří Hřivnáč.

V počátečním období to byla firma REO AMOS, s.r.o. a byla aktivní ve dvou oblastech. Tou první byla tribotechnická diagnostika a zejména ferrografie, postupem času celá problematika zjišťování kvality ropných látek. Druhou oblastí byla ekologie nebo přesněji řečeno prostředky pro likvidaci ekologických havárií. Postupně s rozvojem těchto aktivit došlo až k rozdělení firmy, takže v současné době se laboratorní technikou zabývá firma REO TRADE,s.r.o. a ekologické aktivity zůstaly firmě REO AMOS, s.r.o.

První nabídka

REO 1

Prvotní nabídka laboratorních přístrojů byla velice skromná a zahrnovala pouze přístroje vlastní výroby pro tribotechnickou diagnostiku.

Důležitým předělem bylo získání zastoupení firmy ANALIS, jejíž přístroje rozšířily nabídku firmy podstatným způsobem. Rozšiřování nabídky pokračuje neustále a jak vypadá v současné době můžete zjistit na těchto webových stránkách.

Seminář

Abychom co nejvíce udržovali a rozšiřovali kontakty mezi odbornými pracovišti v republice i mimo ni, organizujeme odborný seminář.

Sídlo a pobočka

Sídlo společnosti

Firma od svého založení sídlila v Ostravě, vystřídala několik míst a nyní pracuje ve vlastní vilce v Opavě.

RNDr. Jiří Jílek

Od roku 2002 má firma pobočku v Praze, kterou vede RNDr. Jiří Jílek.

© Copyright 2006 - 2021 ReoTrade s.r.o. Created by McHead.net