ReoTrade s.r.o.

Laboratorní přístroje pro rozbory ropných látek
a tribotechnickou diagnostiku

Nabídka

NORMALAB

NORMALAB

laboratorní přístroje pro analýzy ropných látek

JULABO

JULABO

Kryostaty, termostaty

IKA

IKA

Laboratorní přístroje na ohřev, separaci a úpravu vzorků.

CANNON

CANNON

laboratorní přístroje pro analýzy ropných látek

FUNGILAB

FUNGILAB

Rotační viskozimetry
kuličkový viskozimetr

I W S messtechnik

WTW

Přístroje pro testování asfaltů a asfaltových směsí

TAMSON

TAMSON

viskozitní lázně, termostaty

© Copyright 2006 - 2021 ReoTrade s.r.o. Created by McHead.net