ReoTrade s.r.o.

Laboratorní přístroje pro rozbory ropných látek
a tribotechnickou diagnostiku

Refraktometry - tabulky

Digitální refraktometry NDR

TYP STUPNICE ROZSAH DÍLEK PŘESNOST
NDR111 BRIX 45.0--95.0% 0.1% ±0.1%
INDEX LOMU 1.4098--1.5318 0.0001 ±0.0002
NDR151 BRIX 0.0--95.0% 0.1% ±0.1%
INDEX LOMU 1.3330--1.5318 0.0001 ±0.0002
NDR101 BRIX 0.0--60.0% 0.1% ±0.1%
SALINITY 0.0--28.0% 0.1% ±0.1%
INDEX LOMU 1.3330-1.4419 0.0001 ±0.0002
NDR-USN USG 1.000-1.090 0.001 ±0.001
SERUM PROTEIN 0.0--12.0 0.1 ±0.1
INDEX LOMU 1.3330-1.4098 0.0001 ±0.0002

Na žačátek dokumentu

Digitální refraktometry DR

TYP STUPNICE ROZSAH DÍLEK PŘESNOST
DR102 BRIX 0-35% 0.1% ±0.1%
DR102L BRIX 0-45% 0.1% ±0.1%
DR103 BRIX 0-35% 0.1% ±0.1%
INDEX LOMU 1.3330-1.3900 0.0001 ±0.00015
DR103L BRIX 0-45% 0.1% ±0.1%
INDEX LOMU 1.3330-1.4098 0.0001 ±0.00015
DR111 BRIX 28-65% 0.1% ±0.1%
DR112 BRIX 28-65% 0.1% ±0.1%
INDEX LOMU 1.3800-1.4535 0.0001 ±0.00015
DR121 BRIX 60-92% 0.1% ±0.1%
DR122 BRIX 60-92% 0.1% ±0.1%
INDEX LOMU 1.4400-1.5230 0.0001 ±0.00015
DR202 SALINITY 0-28% 0.1% ±0.1%
DR203 SALINITY 0-28% 0.1% ±0.1%
INDEX LOMU 1.3330-1.3900 0.0001 ±0.00015
DR302 URINE SP.G. 1.000-1.050 0.001 ±0.001
DR303 URINE SP.G. 1.000-1.050 0.001 ±0.001
SERUM P. 0-12 0.1 ±0.1
INDEX LOMU 1.3330-1.3900 0.0001 ±0.00015
DR401 MASS S/W 0-35% 0.1% ±0.1%
VOL AP 0-22% 0.1% ±0.1%
Oe 0-150 1 ±1
KM W 0-25 0.1 ±0.1
DR501 BRIX 0-35% 0.1% ±0.1%
SALINITY 0-28% 0.1% ±0.1%
INDEX LOMU 1.3330-1.3900 0.0001 ±0.00015
DR601 WATER 38-5% 0.1% ±0.1%
Be, 33-48 0.1% ±0.2%
INDEX LOMU 1.4400-1.5230 0.0001 ±0.00015
DR602 (Brix) 60-92% 0.1% ±0.1%
WATER 38-5% 0.1% ±0.1%
Be, 33-48 0.1 ±0.2
INDEX LOMU 1.4400-1.5230 0.0001 ±0.00015
DR701 PROPYLENE GLYCOL (32)~(-50)0F 0.10F ±1.00F
ETHYLENE GLYCOL (32)~(-50)0F 0.10F ±1.00F
BATTERY 1.00-1.50sg 0.01sg ±0.005sg
CLEANER (14)~(-40)0F 0.10F ±1.00F
DR702 PROPYLENE GLYCOL (0)~(-50)0C 0.10C ±0.50C
ETHYLENE GLYCOL (0)~(-50)0C 0.10C ±0.50C
BATTERY 1.00-1.50sg 0.01sg ±0.005sg
CLEANER (0)~(-40)0C 0.10C ±0.50C

Na žačátek dokumentu

Digitální refraktometry REF

TYP STUPNICE   /    ROZSAH DÍLEK PŘESNOST
REF120 0~35% Brix
Index lomu 1.3330~1.3903
0.1%
0.0001
±0.1%
±0.00015
REF121 0~45% Brix
Index lomu 1.3330~1.4098
0.1%
0.0001
±0.1%
±0.00015
REF122 28~65% Brix
Index lomu 1.3800~1.4535
0.1%
0.0001
±0.1%
±0.00015
REF123 60~92% Brix
Index lomu 1.4400~1.5230
0.1%
0.0001
±0.1%
±0.00015
REF220 0~28% Salinity
Index lomu 1.3330~1.3903
0.1%
0.0001
±0.1%
±0.00015
REF320 Urine SP.G  1.000~1.050
Serum P. 0~12
Index lomu 1.3330~1.3903
0.001
0.1
0.0001
±0.001
±0.1
±0.00015
REF420 Propylene Glycol  -95~00C
Ethylene Glycol   -70~00C
Battery  1.000~1.510sg
Cleaner   -72~00C
0.10C
0.10C
0.001sg
0.10C
±0.20C
±0.20C
±0.01sg
±0.20C
REF421 Propylene Glycol  -130~320F
Ethylene Glycol   -95~320F
Battery  1.000~1.510sg
Cleaner   -100~320F
0.10F
0.10F
0.001sg
0.10F
±0.50F
±0.50F
±0.001sg
±0.50F
REF520 Mass slw  0~35%
AP  0~22
0
Oe  0~150
0
KMW  0~25   
0.1%
0.1
1
0.1
±0.1%
±0.1
±1
±0.1
REF620 0~35% Brix
0~28% Salinity
Index lomu 1.3330~1.3903
0.1%
0.1%
0.0001
±0.1%
±0.1%
0.00015

Na žačátek dokumentu

Digitální refraktometry DBR

TYP STUPNICE ROZSAH PŘESNOST
DBR0035 BRIX 0-35% 0.1
DBR000035nD BRIX 0-35% 0.1
INDEX LOMU 1.3330-1.3900 0.0003
DBR000045 BRIX 0-45% 0.1
DBR000045nD BRIX 0-45% 0.1
INDEX LOMU 1.3330--1.4089 0.0003
DBR2865 BRIX 28-65% 0.1
DBR2865nD BRIX 28-65% 0.1
INDEX LOMU 1.3770-1.4535 0.0003
DBR5892 BRIX 58-92% 0.1
DBR5892nD BRIX 58-92% 0.1
INDEX LOMU 1.4370-1.5090 0.0003
DSA0028 SALINITY 0-28% 0.1
DSA0028nD SALINITY 0-28% 0.1
INDEX LOMU 1.3330-1.3900 0.0003
DUR-1 URINE SP.G 1.000-1.050 0.0001
DUR-1nD URINE SP.G 1.000-1.050 0.001
SERUM P. 0-12 0.1
INDEX LOMU 1.3330-1.3900 0.0003
DWN-1 MASS S/W 0-35% 0.1
VOL AP 0-22% 0.1
Oe 0-150 1
KMW 0-25 0.1
DBR-SA-1 BRIX 0-35% 0.1
SALINITY 0-28% 0.1
INDEX LOMU 1.3330-1.3900 0.0003

Na žačátek dokumentu

Klasické manuální refraktometry

DRUH TYP ROZSAH DÍLEK PŘESNOST
Brix
Refractometer
RHB-10(ATC) 0-10%Brix 0.1%Brix ±0.10%
RHB-18(ATC) 0-18%Brix 0.1%Brix ±0.10%
RHB-32(ATC) 0-32%Brix 0.2%Brix ±0.20%
RHB-62(ATC) 28-62%Brix 0.2%Brix ±0.20%
RHB-82(ATC) 45-82%Brix 0.5%Brix ±0.50%
RHB-90(ATC) 58-90%Brix 0.5%Brix ±0.50%Brix
38-43Be, 0.5Be, ±0.50Be,
12-27%water 1%water ±1%water
RHB0-80 0-80%Brix 1%Brix ±1%Brix
RHB0-90 0-90%Brix 0.2%Brix ±0.2%Brix
DRUH TYP ROZSAH DÍLEK PŘESNOST
Oechsle
Refractometer
RHB-32S(ATC) 0-32% Mas Sacch 0.2% Mas Sacch ±0.2% Mas Sacch
0-140  0Oe 0Oe ±1  0Oe
0-27 0KMW Babo 0.2 0KMW Babo ±0.2 0KMWBabo
RHB-44S(ATC) 0-44%Brix 0.5%Brix ±0.5%
0-190  0Oe 0Oe ±2  0Oe
0-38 0KMW Babo 0.50KMW Babo ±0.50KMW Babo
RHB-32D(ATC) 0-32% Mas Sacch 0.2% Mas Sacch ±0.2% Mas Sacch
0-140  0Oe 0Oe ±1  0Oe
DRUH TYP ROZSAH DÍLEK PŘESNOST
Salinity
Refractometer
RHS-10(ATC) 0-10%Salinity 0.1%(1ppt) ±0.10%(1ppt)
RHS-28(ATC) 0-28%Salinity 0.2%(2ppt) ±0.20%(2ppt)
DRUH TYP ROZSAH DÍLEK PŘESNOST
Clinical
Refractometer
RHC-200(ATC) 0-12g/dl 0.2g/dl ±0.2g/dl
1.000-1.050sg 0.005sg ±0.005sg
1.330-1.360RI 0.0005RI ±0.0005RI
DRUH TYP ROZSAH DÍLEK PŘESNOST
Antifreeze/Battery
Acid/Cleaning
Fluids
Refractometer
RHA-200(ATC) E:-600C - 00C 50C ±50C
P:-500C - 00C 50C ±50C
B:1.100-1.400sg 0.01sg 0.01sg
RHA-503(ATC) E:-500C - 00C 50C ±50C
P:-500C - 00C 50C ±50C
C:-400C - 00C 50C ±50C
B:1.100-1.400sg 0.01sg ±0.01sg
DRUH TYP ROZSAH DÍLEK PŘESNOST
Alcohol a Grape Refractometer RHA-200(ATC) E:-600C - 00C 50C ±50C
P:-500C - 00C 50C ±50C
B:1.100-1.400sg 0.01sg ±0.01sg
RHA-503(ATC) E:-500C - 00C 50C ±50C
P:-500C - 00C 50C ±50C

Na žačátek dokumentu

© Copyright 2006 - 2020 ReoTrade s.r.o. Created by McHead.net
CMMS